Ne-am angajat să păstrăm adresa dvs. de e-mail confidențială. Noi nu vindem, nu închiriem și nu împrumutăm terților listele noastre de abonați și nu vom furniza niciodată informații personale către o terță persoană, agenție guvernamentală sau companie, cu excepția cazului în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege.

Vom folosi adresa dvs. de e-mail numai pentru a furniza informații, în timp util, cu privire la INIȚIAL SRL.

INIȚIAL SRL va păstra informațiile pe care le trimiteți prin e-mail, în conformitate cu reglementările aplicabile.

Acordul CAN-SPAM
În conformitate cu acordul CAN-SPAM, în toate e-mail-urile trimise de organizația noastră se va menționa în mod clar de la cine este e-mail-ul și va furniza informații clare cu privire la modul de contactare a expeditorului. În plus, toate mesajele de poștă electronică vor conține, de asemenea, informații concise cu privire la modul de eliminare a adresei dumneavoastră din lista noastră de corespondență, astfel încât nu veți mai primi nici o comunicare suplimentară pe e-mail de la noi.

Site-ul nostru oferă utilizatorilor posibilitatea de a renunța la primirea comunicărilor de la noi și partenerii noștri, citind instrucțiunile de dezabonare situate în partea de jos a oricărui e-mail primit de la noi.

Utilizatorii care nu mai doresc să primească newsletter-ul sau materialele noastre promoționale pot renunța la primirea acestor comunicări , făcând clic pe link-ul de dezabonare din e-mail sau scriindu-ne la.office@acaemiasuccesului.ro

Completari politica GDPR

Tipuri de date colectate

Printre tipurile de date cu caracter personal pe care le colectează acest site, prin metode proprii sau prin intermediul unor terți, se numără: prenumele; numele de familie; adresa de email; cookies; date de utilizare; site-ul web; diverse tipuri de date. Detaliile complete despre fiecare tip de date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicative specifice, afișate înainte de colectarea datelor. Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către utilizator sau, în cazul Datelor de utilizare, colectate automat la utilizarea acestui site web. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de acest site web sunt obligatorii și nefurnizarea acestor date poate face imposibilă punerea la dispoziție a serviciilor sale. În cazurile în care acest site web specifică în mod clar că unele date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date, fără consecințe asupra disponibilitătii sau functionării serviciului.

Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la datele personale, sunt obligați să contacteze proprietarul. Orice utilizare a cookie-urilor-sau a altor instrumente de urmărire, de către acest site web sau de către proprietarii serviciilor terțe utilizate de acest site, are scopul de a furniza serviciul solicitat de către utilizator, pe langă alte scopuri descrise în prezentul document și în politica privind cookie-urile, dacă este disponibilă. Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date cu caracter personal obținute, publicate sau partajate prin modul și locul prelucrării datelor.

Metode de prelucrare

Proprietarul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor. Prelucrarea datelor se realizează folosind calculatoare și / sau instrumente IT, urmând procedurile organizaționale și modurile care sunt strict legate de scopurile indicate. În afară de Proprietar, în unele cazuri, datele le pot fi accesibile si altor persoane responsabile, implicate în funcționarea acestui site (din administrare, vânzări, marketing, administrare juridică, administrare de sistem) sau părți externe (cum ar fi terții: furnizori de servicii tehnice, furnizorii de găzduire, companiile IT, agențiile de comunicare) desemnate, dacă este necesar, ca prelucrători de date, de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată proprietarului în orice moment.

Temeiul legal al procesării – Proprietarul poate prelucra datele cu caracter personal referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele condiți:

 

  • Utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
  • Furnizarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu utilizatorul și/sau pentru orice fel de obligații pre-contractuale.
  • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus proprietarul;
  • Prelucrarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interesul public sau în exercitarea autorității cu care proprietarul este investit;
  • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către proprietar sau de către un terț.

În oricare dintre cazuri, proprietarul va ajuta cu plăcere în clarificarea bazei juridice specifice care se aplică procesării și, în special, dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală, contractuală, sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.

Locul

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale Proprietarului și în orice alte locuri unde se află părțile implicate în prelucrare. În funcție de locația utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul datelor utilizatorului într-o altă țară decât cea de reședință. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare al datelor transferate, utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal. Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre baza legală a transferurilor de date într-o tară din afară Uniunii Europene sau a oricărei organizații internaționale guvernate de dreptul internațional public sau înființate de două sau mai multe tări, precum ONU, și despre măsurile de securitate luate, de către proprietar, pentru a le proteja datele. Dacă are loc un astfel de transfer, utilizatorii pot afla mai multe, accesând secțiunile relevante din acest document sau pot solicita proprietarului, date.

 

Timpul de păstrare al datelor 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate și stocate atât timp cât este necesar în scopul pentru care au fost colectate. Prin urmare:

–  Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de un contract între Proprietar și Utilizator, vor fi păstrate până la îndeplinirea completă a acestui contract.

– Datele cu caracter personal colectate în scopul intereselor legitime ale Proprietarului vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri.

– Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime ale Proprietarului în secțiunile relevante ale acestui document sau prin contactarea Proprietarului.

Proprietarului i se poate permite să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, ori de câte ori Utilizatorul și-a dat consimtămantul pentru o astfel de prelucrare și atâta timp cât un astfel de consimtământ nu este retras. Mai mult, Proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, ori de câte ori i se cere acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorităti. După expirarea perioadei de păstrare, datele personale vor fi șterse. Prin urmare, dreptul la acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor, nu pot fi aplicate după expirarea perioadei de păstrare a acestora.

Scopurile prelucrării

Datele referitoare la Utilizator, sunt colectate pentru a-i permite Proprietarului să-și furnizeze serviciul, să respecte obligațiile legale, să răspundă solicitărilor de executare, să îi protejeze drepturile și interesele (ale Utilizatorilor săi sau ale terților), să detecteze orice activitate dăunătoare sau frauduloasă, precum și următoarele: contactarea utilizatorului, interacțiunea pe rețelele și platformele sociale externe, Google Analytics, publicitate, gestionarea back-upului, afilierea comercială, comentariile de conținut, transferul de date în afară UE, afișară de conținut din platforme externe, gestionarea plătilor, gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje de remarketing și targetare comportamentală. Pentru informații specifice despre datele cu caracter personal utilizate pentru fiecare scop, Utilizatorul poate accesa secțiunea „Informatii detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal”.

 

Informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

Reclamă. Acest tip de serviciu permite că datele Utilizatorului să fie utilizate în scopuri de comunicare publicitară, afișate sub formă de bannere și alte reclame pe acest site și nu numai, pe baza intereselor Utilizatorului. Aceasta nu inseamnă că toate datele cu caracter personal sunt utilizate în acest scop. Informațiile și condițiile de utilizare sunt prezentate mai jos. Unele dintre serviciile enumerate mai jos pot utiliza Cookie-uri pentru a identifica Utilizatorii sau pot utiliza tehnica de retargeting comportamental, adică afișarea de reclame adaptate la interesele și comportamentul Utilizatorului, inclusiv la cele detectate în afara acestui site Web. Pentru mai multe informații, vă rugăm să verificați politicile de confidențialitate ale serviciilor relevante. În plus, fată de orice posibilitate de renunțare oferită de oricare dintre serviciile de mai jos, Utilizatorul poate renunța la utilizarea cookie-urilor de către un serviciu terț, accesând Pagin de renunțare.

 Marketing prin e-mail direct (DEM) (acest site)

Acest site utilizează datele Utilizatorului pentru a propune servicii și produse furnizate de terți, cu sau fără legătură cu produsul sau serviciul furnizat de acest site.

Date personale colectate: adresa de e-mail.

Google Analytics

Serviciile cuprinse în această secțiune îi permit Proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web, putând  fi utilizate pentru a urmări comportamentul Utilizatorului.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google folosește Datele colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestui site web, pentru a pregăti rapoarte despre activitătile sale și a le împărtăsi cu alte servicii Google.

Google poate utiliza datele colectate pentru a contextualiza și personaliza anunturile propriei rețele de publicitate.

Date personale colectate: cookie-uri; date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite, Irlanda

Politica de confidențialitate – Renunțare.

Urmărirea conversiilor anunțurilor Facebook (pixel Facebook) (Facebook, Inc.)

Urmărirea conversiilor Facebook Ads (pixel Facebook) este un serviciu de analiză furnizat de Facebook, Inc., care conectează date din rețeaua de publicitate Facebook cu acțiuni efectuate pe acest site Web. Pixelul Facebook urmărește conversiile care pot fi atribuite anunțurilor din rețeaua Facebook, Instagram și audiență.

 

Salvarea și gestionarea copiilor de rezervă 

Acest tip de serviciu îi permite Proprietarului să salveze și să gestioneze copii de rezervă ale site-ului, pe serverele  externe gestionate de către furnizorul de servicii însuși. Copiile de rezervă pot include codul sursă și conținut, precum și datele pe care Utilizatorul le furnizează acestui site Web.

Backup pe Dropbox (Dropbox, Inc.) 

Dropbox este un serviciu pentru salvarea și gestionarea copiilor de rezervă, oferit de Dropbox Inc. Datele cu caracter personal colectate: diverse tipuri de date specificate în politică de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Statele Unite-Politică de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitate

Afilierea comercială 

Acest tip de servicii permite acestui site Web să afișeze reclame pentru produse sau servicii terțe. Anunturile pot fi afișate fie că link-uri publicitare, fie ca bannere folosind diverse tipuri de grafică. Click-urile pe pictogramă sau banner-ul postat în Aplicație sunt urmărite de serviciile terților enumerate mai jos și sunt partajate cu acest site Web. Pentru detalii despre datele care sunt colectate, vă rugăm să consultați politică de confidențialitate a fiecărui serviciu.

Afiliere Amazon

Amazon Affiliation este un serviciu de afiliere comercială, oferit de Amazon.com Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite-Politică de confidențialitate.

 

Contactarea utilizatorului

Formular de contact (acest site web)

Prin completarea formularului de contact cu datele sale, Utilizatorul autorizează acest site web să utilizeze aceste detalii pentru a răspunde la cererile de informații, cotații sau orice alt tip de solicitare, așa cum este indicat de antetul formularului.

Date personale colectate: adresă de e-mail; prenume; numele de familie., telefon.

Comentarea conținutului-Serviciile de comentare a conținutului le permit utilizatorilor să își facă și să publice comentariile lor pe conținutul acestui site web. În funcție de setările alese de Proprietar, Utilizatorii pot lăsa și comentarii anonime. Dacă există o adresă de e-mail printre datele personale furnizate de utilizator, această poate fi utilizată pentru a trimite notificări ale comentariilor cu același conținut. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul propriilor comentarii.

Dacă este instalat un serviciu de comentarii de conținut furnizat de terți, acesta poate colecta în continuare date despre traficul web pentru paginile în care este instalat serviciul de comentarii, chiar și atunci când utilizatorii nu utilizează serviciul de comentarii de conținut.

Sistemul de comentarii gestionat direct (acest site web).

Acest site web are propriul său sistem intern de comentarii de conținut.

Date personale colectate: adresă de e-mail; prenume; numele de familie; site-ul web.

Transfer de date în afara UE

Proprietarul poate să transfere date cu caracter personal colectate în UE către tări terțe (adică orice tară care nu face parte din UE) numai în conformitate cu o bază legală specifică. Orice astfel de transfer de date se bazează pe una din bazele legale descrise mai jos.

Utilizatorii pot solicita proprietarului informații privind bază legală se aplică serviciului specific.

Transfer de date în străinătate pe baza unor clauze contractuale standard (acest site web).

Dacă aceasta este baza legală, transferul de date cu caracter personal din UE către țări terțe este efectuat de proprietar în conformitate cu „clauzele contractuale standard” furnizate de Comisia Europeană. Aceasta înseamnă că destinatarii datelor s-au angajat să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu standardele de protecție a datelor, stabilite de legislația UE privind protecția datelor. Pentru informații suplimentare, Utilizatorii sunt rugați să contacteze Proprietarul prin datele de contact furnizate în prezentul document.

 

Date personale colectate: diverse tipuri de date

O altă bază legală pentru transferul de date în străinătate (acest site web).

Dacă nu se aplică nicio altă bază legală, datele cu caracter personal sunt transferate din UE către țări terțe, numai dacă sunt îndeplinite cel puțin una dintre următoarele condiții:

  • transferul este necesar pentru executarea unui contract între Utilizator și Proprietar sau pentru măsuri precontractuale, la cererea Utilizatorului;
  • transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat în interesul Utilizatorului între Proprietar și o altă persoană fizică sau juridică;
  • transferul este necesar din motive importante de interes public;
  • transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea creanțelor legale;
  • transferul este necesar pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane, în cazul în care persoana vizată este incapabilă din punct de vedere fizic sau legal de a oferi consimțământul.

În astfel de cazuri, Proprietarul va informa Utilizatorul despre bazele legale pe care se bazează transferul prin intermediul acestui site Web.

 

Date personale colectate: diverse tipuri de date.

Transfer de date în străinătate pe baza consimțământului (acest site web)

Dacă aceasta este baza legală, datele personale ale utilizatorilor sunt transferate din UE către țări terțe numai dacă utilizatorul a consimțit în mod explicit la un astfel de transfer, după ce a fost informat despre posibilele riscuri datorate absenței unei decizii de adecvare și a garanțiilor corespunzătoare. În astfel de cazuri, Proprietarul va informa Utilizatorii în mod corespunzător și își va colecta consimțământul explicit prin intermediul acestui Website.

Transfer de date către țări care garantează standarde europene (acest site web)

Dacă aceasta este baza legală, transferul de date cu caracter personal din UE către țări terțe se realizează conform unei decizii adecvate a Comisiei Europene. Comisia Europeană adoptă decizii adecvate pentru anumite țări, ori de câte ori consideră că țara deține și furnizează standarde de protecție a datelor cu caracter personal comparabile cu cele prevăzute de legislația UE privind protecția datelor. Utilizatorii pot găsi o listă actualizată a tuturor deciziilor de adecvare emise pe site-ul Comisiei Europene.

Date personale colectate: diverse tipuri de date.

Afișarea conținutului de pe platforme externe Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținutul găzduit pe platforme externe direct din paginile acestui Website și să interacționați cu acestea. Acest tip de serviciu ar putea colecta în continuare date despre traficul web pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl utilizează.

 

Fonturi Google (Google Inc.)

Google Fonts este un serviciu de vizualizare tipografic furnizat de Google Inc., care permite acestui site să încorporeze conținut de acest fel în paginile sale.Date personale colectate: Date de utilizare; diferite tipuri de date, cum sunt specificate în politica de confidențialitate a serviciului.Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitateWidget Instagram (Instagram, Inc.)Instagram este un serviciu de vizualizare a imaginilor furnizat de Instagram, Inc., care permite acestui site să încorporeze conținut de acest fel în paginile sale.Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate.Widget SoundCloud (SoundCloud Limited)

Soundcloud este serviciul de livrare de conținut audio furnizat de SoundCloud Limited, care permite acestui site să încorporeze conținut de acest fel în paginile sale.

Date personale colectate: Date de utilizare.

Locul procesării: Germania – Politica de confidențialitate.

Widget video YouTube (Google Inc.)

YouTube este un serviciu de vizualizare a conținutului video furnizat de Google Inc. care permite acestui site să încorporeze conținut de acest fel în paginile sale.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitate

Widget video YouTube fără cookie-uri (Google Inc.)

YouTube este un serviciu de vizualizare a conținutului video furnizat de Google Inc. care permite acestui site să încorporeze conținut de acest fel în paginile sale. Acest widget este configurat într-un mod care să asigure că YouTube nu va stoca informații și cookie-uri despre Utilizatori pe acest site web decât dacă redă videoclipul.

Date personale colectate: Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitate

Gestionarea plăților

Serviciile de procesare a plăților permit acestui site Web să proceseze plățile prin card de credit, prin transfer bancar sau prin alte mijloace. Pentru a asigura o mai mare securitate, acest site Web împărtășește numai informațiile necesare pentru a executa tranzacția cu intermediarii financiari care gestionează tranzacția.

Unele dintre aceste servicii pot permite, de asemenea, trimiterea de mesaje cronometrate către Utilizator, cum ar fi e-mailuri care conțin facturi sau notificări privind plata.

PayPal (PayPal Inc.)

PayPal este un serviciu de plată furnizat de PayPal Inc., care permite utilizatorilor să efectueze plăți online.

Datele cu caracter personal colectate: diverse tipuri de date, astfel cum sunt specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Consultați politica de confidențialitate PayPal – Politica de confidențialitate.

Stripe (Stripe Inc)

Stripe este un serviciu de plată furnizat de Stripe Inc.

Datele cu caracter personal colectate: diverse tipuri de date, astfel cum sunt specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitate

Interacțiunea cu rețelele și platformele sociale externe

Acest tip de serviciu permite interacțiunea cu rețelele sociale sau alte platforme externe direct din paginile acestui site. Interacțiunea și informațiile obținute prin intermediul acestui site Web sunt întotdeauna supuse setărilor de confidențialitate ale utilizatorului pentru fiecare rețea socială. Acest tip de serviciu ar putea colecta în continuare date despre trafic pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl utilizează. Este recomandat să vă deconectați de la serviciile respective pentru a vă asigura că datele procesate de pe acest site web nu vor fi conectate din nou la profilul utilizatorului.

Butonul Facebook Like și widget-urile sociale (Facebook, Inc.)

Butonul Facebook Like și widget-urile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială oferită de Facebook, Inc.

Date personale colectate: cookie-uri; date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitate

Butonul Google+ +1 și widget-urile sociale (Google Inc.)

Butonul Google+ +1 și widget-urile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială Google+ oferită de Google Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitate

Butonul LinkedIn și widget-urile sociale (LinkedIn Corporation)

Butonul LinkedIn și widget-urile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială LinkedIn, oferită de LinkedIn Corporation.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate.

Butonul Pinterest „Pin it” și widget-uri sociale (Pinterest)

Butonul Pinterest „Pin it” și widget-urile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu platforma Pinterest oferită de Pinterest Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate.

Butonul Twitter Tweet și widget-urile sociale (Twitter, Inc.)

Butonul Twitter Tweet și widget-urile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială Twitter, oferită de Twitter, Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitate

Butonul PayPal și widget-urile (PayPal Inc.)

Butonul PayPal și widget-urile sunt servicii care permit interacțiunea cu platforma PayPal oferite de PayPal Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: consultați politica de confidențialitate PayPal – Politica de confidențialitate.

Butonul StumbleUpon și widget-urile sociale (StumbleUpon, Inc.)

Butonul StumbleUpon și widget-urile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială StumbleUpon oferită de StumbleUpon, Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate.

Butonul YouTube și widget-urile sociale (Google Inc.)

Butonul YouTube și widget-urile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială YouTube oferită de Google Inc.

Date personale colectate: Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitate

Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje

Acest tip de serviciu face posibilă administrarea unei baze de date de contacte de e-mail, contacte telefonice sau orice alte informații de contact pentru a comunica cu Utilizatorul.

Aceste servicii pot colecta, de asemenea, date cu privire la data și ora la care mesajul a fost vizualizat de către Utilizator, precum și când Utilizatorul a interacționat cu acesta, cum ar fi făcând clic pe linkurile incluse în mesaj.

Drip (Avenue 81, Inc.)

Drip este un serviciu de administrare a adreselor de e-mail și de trimitere de mesaje furnizate de Avenue 81, Inc.

Date personale colectate: adresa de e-mail; prenume; nume de familie; date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate.

Remarketing și direcționare comportamentală

Acest tip de serviciu permite acestui website și partenerilor săi, să informeze, să optimizeze și să servească publicitate, pe baza utilizării anterioare a acestui site de către Utilizator. Această activitate este realizată prin urmărirea datelor de utilizare și prin utilizarea cookie-urilor, informații care sunt transferate partenerilor care gestionează activitatea de remarketing și de țintire comportamentală.

În plus, față de orice renunțare oferită de oricare dintre serviciile de mai jos, Utilizatorul poate renunța la utilizarea cookie-urilor de către un serviciu terț, accesând pagina de renunțare la Inițiativa de publicitate în rețea.

Audiența personalizată Facebook (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience este un serviciu de remarketing și direcționare comportamentală, furnizat de Facebook, Inc., care conectează activitatea acestui site web cu rețeaua de publicitate Facebook.

Date personale colectate: cookie-uri; adresa de email.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Renunțare. Participant la scutul de confidențialitate

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing este un serviciu de remarketing și de direcționare comportamentală furnizat de Facebook, Inc., care conectează activitatea acestui site web cu rețeaua de publicitate Facebook.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Renunțare.

Participant la scutul de confidențialitate

Informații suplimentare despre datele cu caracter personal

o Datele cu caracter personal colectate prin alte surse decât Utilizatorul

Titularul acestui Website poate colecta în mod legitim datele cu caracter personal referitoare la Utilizatori fără cunoștința lor, prin reutilizarea sau furnizarea acestora de la terți, pentru motivele menționate în secțiunea specificând baza legală a prelucrării. În cazul în care Proprietarul a colectat date cu caracter personal într-o asemenea manieră, utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la sursa din secțiunile relevante ale acestui document sau contactând proprietarul.

o Vânzarea de bunuri și servicii online

Datele cu caracter personal colectate sunt utilizate pentru a oferi Utilizatorului servicii sau pentru a vinde bunuri, inclusiv plata și livrarea posibilă. Datele cu caracter personal colectate pentru finalizarea plății pot include cardul de credit, contul bancar utilizat pentru transfer sau orice alt mijloc de plată prevăzut. Tipul de date colectate de acest site Web depinde de sistemul de plată utilizat.

o Serviciul nu se adresează copiilor cu vârsta sub 13 ani

Utilizatorii se declară adulți în conformitate cu legislația aplicabilă. Minorii pot utiliza acest site web doar cu ajutorul unui părinte sau al unui tutore. În niciun caz, persoanele cu vârsta sub 13 ani nu pot utiliza acest site web.

Dacă aveți orice întrebare adițională, vă rugăm să ne contactați la:
INIȚIAL SRL CLUJ NAPOCA
STR.MEHEDINTI 61
0740336174
office@acaemiasuccesului.ro