Termeni și Condiții

Acceptarea utilizării site-ului

Prin utilizarea portalului acceptați implicit să respectați „Termenii și Condițiile” proprietarului site-ului, respectiv S.C. INIȚIAL S.R.L., CUI R13994882, Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J12/903/2001.
Utilizarea portalului, respectiv a informațiilor și conținutului acestuia implică acceptarea necondiționată din partea dvs. a Termenilor și Condițiilor.

Înregistrarea ca utilizator

a) Pentru a deveni utilizator înregistrat și a consemna accepțiunea dvs. cu privire la „Termeni și Condiții” este suficient să completați corect și complet formularul de înregistrare al site-ului.
b) În cazul furnizării de date incomplete, eronate, sau neconforme cu realitatea, S.C. INIȚIAL S.R.L. are dreptul să suspende sau să desființeze contul dvs. și să refuze toate solicitările curente sau viitoare de folosire a portalurilor administrate de S.C. INIȚIAL S.R.L.
S.C. INIȚIAL S.R.L. își rezervă dreptul de a refuza înscrierea în portal ca utilizator a unor persoane fizice sau juridice fără a fi nevoită să ofere vreo explicație vis-a-vis de aceste refuzuri.

Descriere servicii

Portalul oferă utilizatorilor acces la informații și instrumente online cum ar fi: cursuri organizate, forumuri, servicii de vânzare-cumpărare, conținut personalizat.

Dumneavoastră înțelegeți și acceptați că aceste servicii includ publicitate, diverse anunțuri, mesaje administrative și că aceste mesaje sunt implicite calității de membru al portalului, neexistând opțiunea de a renunța la astfel de mesaje. 

S.C. INIȚIAL S.R.L. va putea derula campanii publicitare și promoții în cadrul portalului și va trimite periodic e-mail-uri cu informații sau oferte speciale.

Legături cu alți furnizori de informații sau servicii

Portalul poate furniza, sau terțe părți pot furniza link-uri (legături) către alte site-uri World Wide Web. Utilizatorul este de acord că firma S.C. INIȚIAL S.R.L. nu este reponsabilă de informațiile găsite prin intermediul acestor legături, nu garantează și nu este responsabilă pentru nici un conținut, produs sau alte materiale identificate, și/sau prin aceste legături.

Utilizatorul este de asemenea de acord că S.C. INIȚIAL S.R.L. nu este responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile furnizate, achiziționarea de bunuri sau servicii , găsite prin intermediul legăturilor (link-uri).

Responsabilitatile utilizatorilor

Ca utilizator sunteți responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încărcați, puneți la dispoziție în mod public pe contul pus la dispoziție de companie.

Vă obligați să nu încărcați, postați, difuzați sau transmiteți în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate); să nu publicați materiale care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge orice sistem sau informație;

Acceptați să nu reproduceți, duplicați, copiați vindeți, revindeți sau să exploatați material nici o parte a serviciilor, folosirea serviciilor sau accesul la serviciile puse la dipoziție de S.C. INIȚIAL S.R.L. prin intermediul portalului. Pentru încălcarea acestor condiții sunteți pasibili de despăgubiri către S.C. INITIAL S.R.L. Dacă consideră de cuviință, S.C. INIȚIAL S.R.L. vă poate bloca parola, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale S.C. INIȚIAL S.R.L. de care beneficiați, sau să scoată și să șteargă orice conținut din cadrul serviciilor, pentru orice motiv. Dacă S.C. INIȚIAL S.R.L. consideră că ați violat sau nu ați acționat conform cu litera sau spiritul acestor condiții. S.C. INIȚIAL S.R.L. poate de asemenea, oricând dorește și fără a da socoteală, întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei părți a lor, cu sau fără nici o notificare prealabilă. De asemenea, S.C. INIȚIAL S.R.L. poate dezactiva sau șterge imediat contul dumneavoastră din cadrul portalului și toate informațiile în legătură cu acesta și/sau să interzică orice acces ulterior la serviciile portalului. Mai mult, S.C. INIȚIAL S.R.L. nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau orice terță parte în orice mod, pentru interzicerea și/sau ștergerea contului și a accesului la serviciile puse la dispoziție prin intermediul portalului.

Este strict interzis să legați acest site cu alte site-uri sau invers, fără ca în prealabil să aveți permisiunea noastră scrisă. Am putea accepta unele legaturi, dar S.C. INIȚIAL S.R.L. nu-și asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat. De asemenea, nu ne asumăm responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decat cele autorizate.
Nici un e-mail nesolicitat nu poate fi trimis către acest site sau prin acest site.

Este politica noastră să nu acceptăm sau să nu luăm în considerare idei, sugestii sau materiale nesolicitate. Nu trimiteți niciodată nici un fel de astfel de material. Dacă încălcați această reglementare, ne rezervăm dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi vor fi proprietatea noastră liberă de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane; vom putea folosi aceste materile în orice scop, incluzând publicitatea, promoții, fără a fi obligați să plătim compensanții sau orice altfel de obligații nimănui.
Pentru toate pagubele cauzate firmei S.C. INIȚIAL S.R.L. și partenerilor acesteia prin folosirea serviciilor portalului www.academiasuccesului.ro încălcarea drepturilor unei terțe persoane, vă obligați să suportați plata despăgubirilor stabilite de comun acord sau, dupa caz, de instanțele de judecată competente.

Responsabilitățile/limitarea responsabilității S.C. INIȚIAL S.R.L.

S.C. INIȚIAL S.R.L. nu garantează credibilitatea, acuratețea informațiilor publicate de către utilizatori și nu girează ofertele exprimate de către utilizatori. S.C. INIȚIAL S.R.L. acționează ca un factor pasiv în distribuția și publicarea informațiilor pe portal furnizate de către utilizatori și nu are obligația de a verifica în avans informațiile publicate.

S.C. INIȚIAL S.R.L. nu va fi răspunzătoare față de utilizator sau orice terță parte în orice mod, pentru interzicerea și/sau ștergerea contului și a accesului la serviciile puse la dispoziție prin intermediul portalului respectiv prin intermediul S.C. INIȚIAL S.R.L.

Corespondența, contractele, participarea la promoțiile și campaniile de publicitate găsite pe sau prin intermediul portalului, inclusiv părți sau livrări ale unor bunuri sau servicii și orice alte condiții, termene, garanții etc. sunt numai în responsabilitatea utilizatorului și a companiilor proprietare ale campaniilor. S.C. INIȚIAL S.R.L. nu este răspunzătoare și nu va fi trasă la răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relații stabilite cu companiile care derulează campanii publicitare pe portalul apartinand S.C. INIȚIAL S.R.L.
S.C. INIȚIAL S.R.L. nu este răspunzătoare și nu poate fi trasă la răspundere pentru orice pierdere materială, morală sau de orice altă natură, rezultată ca urmare a deciziilor și contractelor încheiate în baza informațiilor de pe portal.

c) S.C. INIȚIAL S.R.L. nu este responsabilă de conținutul și efectele oricărei întelegeri între utilizatorii portalului cursuri-autorizate.

S.C. INIȚIAL S.R.L. nu va fi trasă la răspundere sau vinovată de exactitatea, utilitatea sau disponibilitatea oricăror informații transmise prin intermediul portalului, și nu va fi responsabilă de nici o decizie comercială sau investițională luată pe baza unor astfel de informații.
S.C. INIȚIAL S.R.L. nu își asumă nici o responsabilitate față de furnizarea unor informații incorecte pe site-urile sale sau față de întârzierile care pot apărea. S.C. INIȚIAL S.R.L. nu are nici o responsabilitate în cazul ștergerii, pierderii sau imposibilității de a stoca informațiile din orice motive tehnice care pot apărea din cauze interne sau externe companiei. De asemenea, S.C. INIȚIAL S.R.L. nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sale nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

S.C. INIȚIAL S.R.L. nu oferă nici o garanție utilizatorilor referitoare la disponibilitatea serviciilor sale, corectitudinea informațiilor publicate sau securitatea serviciilor sale. De asemenea, S.C. INIȚIAL S.R.L. nu oferă nici o garanție în cazul oricăror consecințe care pot apărea, cauzate de nefuncționarea serviciilor S.C. INIȚIAL S.R.L., întârzierea informațiilor sau securitatea aplicațiilor sale.
În nici o circumstanță S.C. INIȚIAL S.R.L. nu este responsabilă pentru orice fel de pierderi (incluzând, fără limitări, cele rezultate din profituri pierdute, pierderea datelor sau întreruperea activității) rezultate din utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau din rezultatele utilizării acestui site, a oricăror site-uri legate la acest site sau din materialele, informațiile sau serviciile conținute pe oricare din aceste site-uri.
S.C. INIȚIAL S.R.L. nu oferă nici o garanție, în mod expres nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la, funcționarea acestui site, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. S.C. INIȚIAL S.R.L. nu garantează că acest site, serverele sale sau e-mailul trimis de la academiasuccesului.ro sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare.

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

S.C. INIȚIAL S.R.L. poate culege și păstra date despre persoanele care vizitează acest site și care voluntar furnizeaza aceste informații. De asemenea, S.C. INIȚIAL S.R.L. poate aduna și păstra informații referitoare la persoana de contact. Aceste informații pot fi folosite pentru a vă putea contacta în legătură cu produsele și serviciile noastre sau ale clienților noștri, în orice moment. Aveți dreptul de a ne cere să ștergem informațiile referitoare la persoana dumneavoastră și să renunțăm la dreptul de a vă contacta. Puteți face acest lucru contactându-ne la adresa office@academiasuccesului.ro

Utilizarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu reglementările legale în vigoare în legatură cu protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

CONTUL DE E-MAIL, PAROLA ȘI SECURITATEA ACESTUIA

După completarea formularului de înregistrare pentru oricare dintre serviciile sale, utilizatorul va primi un cont și o parolă pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra numelui de cont/adresei de e-mail și a parolei asociate. De asemenea, utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile și informațiile care sunt transmise din contul sau adresa de e-mail care i-au fost alocate. Totodată este răspunzător de utilizarea înregistrării sale, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără acceptul utilizatorului. Utilizatorul se obligă să sesizeze orice utilizare neautorizată a parolei și înregistrării sale.
În cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către persoane terțe, din orice motive, S.C. INIȚIAL S.R.L. nu își asumă nici o responsabilitate față de consecințele care pot apărea.

Utilizatorul se obligă să folosească butonul de ieșire din contul său, la părăsirea portalului. S.C. INIȚIAL S.R.L. nu va fi răspunzatoare pentru nici o pagubă materială, morală sau de orice natură provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către utilizator.
S.C. INIȚIAL S.R.L. își rezervă dreptul, dacă consideră de cuviință, de a bloca parola, contul , utilizarea serviciilor sale către utilizatori, scoate și a șterge orice material și informatie din portal, pentru orice motiv. De asemenea poate întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei părți a lor cu sau fără o notificare prealabilă.

În calitate de utilizator al portalului declarați că înțelegeți și sunteți de acord și cu urmatoarele prevederi:

Utilizarea serviciilor site-urilor S.C. INIȚIAL S.R.L. se face pe propria dvs. răspundere. Acest site și materialele aferente sunt oferite „așa cum sunt” și „atât cât sunt disponibile” S.C. INIȚIAL S.R.L. nu oferă nici o garanție că serviciile vor împlini toate cerințele și pretențiile dvs., că serviciile vor fi neîntrerupte, sigure, la timp, fără erori că rezultatele ce se vor obține din folosirea portalului, a informațiilor și a serviciilor puse la dispoziție vor fi corecte sau de încredere că orice eroare va fi remediata.

Singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesati site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conținut sunteți dvs.

Prevedei finale

Dacă vreo prevedere din „Termeni și Condiții” este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale „Termenilor și conditiilor”, acestea rămânând în vigoare. Acești „Termeni și Condiții” constituie în întregime un acord încheiat între utilizator si S.C. INIȚIAL S.R.L. în privința utilizării portalului (site-ului).

Aceste condiții și termeni pot fi modificate de S.C. INIȚIAL S.R.L. la anumite intervale, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Utilizatorul poate citi cea mai recentă versiune a acestor condiții oricând, accesând această pagină.
Prezentul acord constituie unica convenție dintre utilizator și S.C. INIȚIAL S.R.L. și reglementează folosirea de către utilizator a serviciilor site-ului S.C. INIȚIAL S.R.L., impunându-se în fața oricărui acord precedent dintre utilizator și S.C. INIȚIAL S.R.L. sau site-urile sale (inclusiv dar nu limitat la o versiune precedenta a contractului).
Contractul și relațiile dintre utilizatori și S.C. INIȚIAL S.R.L. sunt guvernate de legile aplicabile în România.
Întregul conținut al acestui site www.academiasuccesului.ro –imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date – este proprietatea S.C. INIȚIAL S.R.L. și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

Ați luat la cunoștință și sunteți de acord ca orice conținut din cadrul bannerelor publicitare sau promoțiilor sau alte informații disponibile prin intermediul portalului este protejat de drepturi de autor, de mărci comerciale sau de servicii, patente sau alte drepturi de proprietate sau legi.

Sunteți de acord să nu modificați, închiriați, cedați, împrumutați, vindeți, distribuiți sau să creați materiale derivate bazate pe serviciile sau pe programele folosite în cadrul portalului, doar dacă nu este stipulat altfel, în mod expres, de companiile ce conduc campanii publicitare în cadrul portalului.

Orice tentativă de acces neautorizat la site-ul www.academiasuccesului.ro și orice încercare de fraudă va fi raportată autoritaților competente. Orice conflict apărut între compania S.C. INIȚIAL S.R.L. și utilizatori va fi rezolvat pe cale amiabilă între cele două parți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor românești.
Fiind de acord cu aceste Termene și Condiții utilizatorul își asumă în totalitate aceste riscuri.
La cererea expresa a unor autorități ale Statului Român (cum ar fi Poliția, Procuratura sau alte autorități) S.C. INIȚIAL S.R.L. își rezervă dreptul de a furniza acestora toate datele pe care le deține cu privire la un anumit utilizator precum și la activitățile pe care le acesta le-a desfășurat prin intermediului portalului.

S.C. INIȚIAL S.R.L.
CLUJ NAPOCA STR.MEHEDINȚI 61
0740336174
cristian@academiasuccesului.ro

Copyright 2016 (c) All Rights Reserved
Privacy Policy - Disclaimer - Terms of Service

Shares

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.