Dmca Notice

INIȚIAL SRL respect proprietatea intelectuală a altora.

Dacă considerați că proprietatea dvs. intelectuală a fost copiată într-o modalitate care constituie o încălcare a drepturilor de autor și este publicată pe acest site, ne puteți contacta în acest sens. În momentul în care ne contactați, pentru ca plângerea dvs. să fie validă, trebuie să oferiți următoarele informații:

  • O semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului drepturilor de autor care pretinde că acestea îi sunt încălcate.
  •  Identificarea materialelor care sunt acuzate că încalcă sau care fac obiectul unei activități de încălcare a drepturilor de autor, pentru a fi șterse.
  •  Informații suficiente pentru a permite furnizorului de servicii să contacteze partea reclamantă, cum ar fi adresa, numărul de telefon și, dacă este disponibilă, o adresă de poștă electronică.
  •  O declarație că partea reclamantă „cu bună credință, consideră că utilizarea materialului în maniera reclamată nu este autorizată de deținătorul drepturilor de autor, agentul său, sau de lege”.
  •  O declarație potrivit căreia „informațiile din notificare sunt corecte”, și „sub pedeapsă pentru jurământ fals, partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că este încălcat”. 

Informațiile de mai sus trebuie să fie prezentate ca o notificare scrisă, trimisă prin fax sau prin e-mail la următorul contact:

INIȚIAL SRL CLUJ NAPOCA 
STR.MEHEDINȚI 61 
0740336174 
cristian@academiasuccesului.ro

Copyright 2016 (c) All Rights Reserved
Privacy Policy - Disclaimer - Terms of Service

Shares

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.