Disclaimer

INIȚIAL SRL nu face nicio declarație, garanție sau asigurări cu privire la exactitatea, moneda sau caracterul complet al conținutului de pe acest site sau orice site-uri legate la acesta

Limitare a Răspunderii

Materialele de pe acest site sunt furnizate „CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚII DE MERCANTIBILITATE, NEINCALCAREA DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ , SAU POTRIVIRE PENTRU UN SCOP ANUME. ÎN NICI UN CAZ  INIȚIAL SRL SAU AGENTII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU ORICE FEL DE DAUNE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDEREA DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA DE AFACERI, PIERDEREA DE INFORMAȚII, ACCIDENTĂRI SAU DECES) REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A MATERIALELOR , CHIAR DACA INIȚIAL SRL A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR PIERDERI SAU DAUNE.

INIȚIAL SRL
CLUJ NAPOCA STR.MEHEDINȚI 61
0740336174
cristian@academiasuccesului.ro

Copyright 2016 © All Rights Reserved
Privacy Policy - Disclaimer - Terms of Service

Shares

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.