Politica Anti-spam

INIȚIAL SRL interzice utilizarea site-ului și/sau serviciile lor, în orice manieră asociată cu transmiterea, distribuirea sau livrarea oricărui e-mail comercial nesolicitat („spam”). Nu aveți dreptul să utilizați serviciile INIȚIAL SRL pentru a trimite „spam-uri”. De asemenea, nu puteți livra „spam-uri” sau cauza „spam-uri” pentru a fi livrate către clienți ai INIȚIAL SRL.

În conformitate cu Legea nr. 365/2002, privind comerțul electronic, cu modificările ulterioare, e-mail-ul trimis, sau cauzat pentru a fi trimis, la sau prin site-ul sau serviciile INIȚIAL SRL nu poate:

  • să utilizeze sau să conțină anteturi incorecte sau false;
  • să utilizeze sau să conțină nume de dimeniu incorect sau inexistent;
  • folosi orice tehnică pentru a denatura sau ascunde orice informație în identificarea punctului de origine sau calea de transmitere;
  • utiliza alte mijloace de adresare înșelătoare;
  • utiliza numele de domeniu de Internet al unui terț, sau să fie transmis de la sau prin echipamentul unei terțe părți , fără permisiunea părții terțe;
  • să conțină informații false sau care induc în eroare, în linia de subiect, sau să aibă un conținut fals sau care induce în eroare;
  • nu respectă standardele tehnice suplimentare descrise mai jos;
  • în caz contrar încalcă Termenii de utilizare.

INIȚIAL SRL nu autorizează recoltarea, mineritul sau colectarea de adrese de e-mail sau alte informații de la sau prin intermediul site-ului sau a serviciilor sale. INIȚIAL SRL nu permite sau  autorizează alte persoane să utilizeze serviciile INIȚIAL SRL pentru a colecta, compila sau obține orice informații despre clienții sau abonații săi. 

INIȚIAL SRL nu permite sau autorizează orice încercare de utilizare a serviciilor sale într-un mod care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita sau afecta orice aspect al oricăruia dintre servicii, sau care ar putea interfera cu utilizarea de către orice altă parte și beneficiază de orice serviciu INITIAL SRL.

În cazul în care INIȚIAL SRL consideră o utilizare neautorizată sau improprie a oricărui serviciu, aceasta poate, fără notificare prealabilă, să acționeze, inclusiv blocând mesajele dintr-un anumit domeniu de internet, server de mail sau adresa IP. INIȚIAL SRL poate rezilia imediat orice cont pe orice serviciu pe care îl determină, dacă acel cont transmite sau este în alt mod conectat cu orice e-mail care încalcă această politică.

Nimic din această politică nu este destinat să acorde orice drept de a transmite sau a trimite e- mail la sau prin intermediul site-ului și/sau serviciilor INIȚIAL SRL. Imposibilitatea de a pune în aplicare această politică în orice caz nu echivalează cu o renunțare la drepturile INIȚIAL SRL.

Utilizarea neautorizată a oricăror servicii INIȚIAL SRL în legatură cu transmiterea de e-mail-uri nesolicitate, inclusiv transmiterea de e-mail-uri prin încălcarea acestei politici, poate duce la sancțiuni civile, penale sau administrative, împotriva expeditorului și a celor care îl asistă pe expeditor.

INIȚIAL SRL
CLUJ NAPOCA STR.MEHEDINȚI 61
0740336174
cristian@academiasuccesului.ro

Copyright 2016 © All Rights Reserved
Privacy Policy - Disclaimer - Terms of Service

Shares

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.